Pytania i odpowiedzi

Na tej stronie postaramy się zebrać wszystkie pytania dotyczące twórczości Anny Brzezińskiej oraz udzielić, z pomocą autorki, odpowiedzi na nie. Swoje pytania możecie nadsyłać na adres ksiazki[at]zaginiona-biblioteka.pl – z dopiskiem Anna Brzezińska.